Legotillverkning

Progatec AB är ett modernt verkstadsföretag med lokaler belägna i Norrköping. Vi arbetar främst med utveckling, tillverkning och installation av helautomatiska varmförzinkningsanläggningar och galvaniska ytbehandlingssystem.
I vår verkstad har vi även legotillverkning inom skärande bearbetning, plåt och svets samt vattenskärning.

Vi har även en konstruktionsavdelning som huvudsakligen arbetar med egna projekt men som även kan åta sig uppdrag inom Mekanisk / El konstruktion och PLC programmering.

Vattenskärning

Vattenskärning är en tillverkningsmetod där vatten under högt tryck (3000-4000 bar) och ett abrasiv (sand) koncentreras till en tunn stråle för att skära i olika typer av material. Vattenskärmaskinen arbetar med ett koordinatstyrt system och ger därmed ett flertal konstruktions- och produktionsfördelar då man kan skära i stort sett vilka former som helst.

Vi klarar att skära de flesta material med en tjocklek 0,1-100mm. Vissa material upp till 300mm. I vår maskin utförs idag till största delen legoarbeten, men även en stor del till vår egen tillverkning.

Ytbehandlings
anläggningar

Progatec AB har som mål att se till dina kundspecifika förutsättningar och hitta en lösning på just Ditt ytbehandlingsproblem.

Vi har mångårig erfarenhet av konstruktion och produktion av anläggningar för olika typer av ytbehandling.

Vår inriktning är mot varmfözinkning och galvanisk/kemisk yt-behandling. Till dessa sektorer erbjuder vi både manuella och automatiska system.

Laserskärning

Laserskärning är en skärningsmetod där en laserstråle används för att hetta upp materialet till en sådan temperatur att den smälter eller förgasas. Till Progatec ABs Laserskärning har vi valt en Fiber-laser vilket innebär en extremt liten punktstorlek och en otrolig hastighet (upp till 140 m/min) på tunnare plåtar.