elforz

Galvanisk ytbehandling, Typ Hänggods

Elektrolytisk ytbehandling av detaljer vilka fixeras på en hängare utförs dels i avsikt att åstadkomma ett dekorativt skikt och dels i avsikt att bibringa produktens yta en modifierad teknisk egenskap.

Den mest kända dekorativa ytbehandlingsmetoden är Nickel + Krom. Metoden är vanlig för exempelvis VVS-armatur och dekorativa element inom bilindustrin. Metoden kan appliceras på metalliska material men också genom en speciell förbehandling på vissa plaster.

Elförzinkning och hårdförkromning är exempel på elektrolytiska metoder som används för i första hand dess tekniska egenskaper, korrosionsskydd respektive slittålighet. Elförzinkning med tillhörande passiveringsmetoder har de senaste två decennierna utvecklats kraftigt då sexvärd krom ersatts av andra mera miljövänliga metoder och zinkpläte-ring med olika legeringsmetaller har utvecklats.

PROGATEC och dess ingenjörer har mycket lång erfarenhet av individuellt projekterade ytbehandlingsanläggningar för de allra flesta förekommande elektrolytiska och kemiska ytbehandlingsmetoder.

Kemiska ytbehandlingslinjer är relativt lika uppbyggda, exempel härpå är kemisk förnickling och olika fosfateringsme-toder. Anläggningstyper som PROGATEC har lång erfarenhet och kompetens inom.

Våra anläggningssystem särskiljer sig genom:
– Vanligt är att vi projekterar anläggningen med PROGAVENT ™ -ventilationssystem vilket förbättrar arbetsmiljön, reducerar utsugen luftvolym och minskar kostnaden för uppvärmning av ytbehandlingslokalen.
– Våra ytbehandlingsanläggningar styrs av PROCON systemet. Ett världsledande styrsystem för ytbehandling vilket PROGATEC varit medverkande i vidareutvecklingen av under mer än 25 år.
– PROGATEC´s anläggningar för elektrolytisk och kemisk ytbehandling är långt mer förmonterade i egen verkstad före leverans jämfört med branschstandard. Detta säkerställer konkurrenskraftigt pris för turn-key leverans, kort slutinstallationstid samt att vi har mycket bra kontroll över funktion och kvalitet.