vattenskarning_2

Vattenskärning

Vattenskärning är en tillverkningsmetod där vatten under högt tryck (3000-4000 bar) och ett abrasiv (sand) koncentreras till en tunn stråle för att skära i olika typer av material. Vattenskärmaskinen arbetar med ett koordinatstyrt system och ger därmed ett flertal konstruktions- och produktionsfördelar då man kan skära i stort sett vilka former som helst.

Vi klarar att skära de flesta material med en tjocklek 0,1-100mm. Vissa material upp till 300mm.

I vår maskin utförs idag till största delen legoarbeten, men även en stor del till vår egen tillverkning.

Maskinen är bestyckad med en typ av nyutvecklade skärhuvuden som ger mycket bra snitt, även vid höga hastigheter. Vi kan erbjuda skärning med två abrasiva skärhuvuden och därigenom reducera priset per detalj vid flerstycksbeställningar jämfört med skärning med enbart ett skärhuvud.

Vår konstruktionsavdelning har över 20 års erfarenhet av vattenskärning och bistår vid behov med att hjälpa Er att anpassa Era konstruktioner för denna bearbetningsmetod. Ofta sparas mycket tid vilket ger ekonomiska fördelar jämfört med konventionella bearbetningsmetoder.