progalift

ProgaLift Transportörprogram

PROGATEC har ett komplett program för automatiskt arbetande transportörer till både förbehandling/varmförzinkning och till galvanisk ytbehandling. Programmet består av två principiellt olika typer vilka i sin tur tillverkas i olika storlekar:

  • ProgaLift TF är vår transportör som körs på räls i karkantshöjd eller strax däröver. Den kännetecknas av en mycket robust stålkonstruktion som är lättservad. ProgaLift TF väljs av oss när anläggningen ska byggas med ven-tilationssystemet PROGAVENT™ eftersom kapslingen för att fånga bademissioner låter sig integreras i transportörens grundkonstruktion. Som standard tillverkas ProgaLift TF för godsvikter upp till 3 ton.
  • ProgaLift D är en transportör som körs på räls vilka monterats i takstol eller till fristående portalkonstruktion. ”D” betyder att parallellogramkonstruktionen som lyftarrangemanget byggs kring beskriver ett D vid ett mellanläge. Denna typ av transportör väljs i första hand när man anläggningstekniska skäl vill undvika fasta gejdrar för luftkonstruktionen. Den är också ett förstahandsval för centrifugkorgssektioner inom trumförzinkning då vår konstruktion för korgvippning och korgrotation är utförd för enkelt montage på ProgaLift D. Vi har konstruerat ProgaLift D för att köras ovanpå rälsprofilen. Andra relativt lika konstruktioner körs inne i livet på exempelvis en U-profil. En skillnad som leder till att ProgaLift D är enklare att serva och reparera. Som standard tillverkas ProgaLift D för godsvikter mellan 300 kg och 1000 kg.
PROGATEC´s transportör positioneras med absolutgivare och drivs uteslutande via frekvensomriktare. En mjuk acceleration och retardation är säkerställd.

I övrigt finns också speciella transportörer för våra centrifuganläggningar inom varmförzinkning.