forbehandling

Förbehandling

Förbehandling av komponenter som skall förzinkas i centrifug görs ofta i korgar eller containers eller liknande. Resultatet av denna behandling är ofta av varierande kvalité och behandlingstiderna är ofta långa. Flata detaljer kan ha kontaktytor som förblir obehandlade. Med roterande trummor höjs kvalitén och en bra förbehandling säkerställs. Behandlingstiden kan minskas med upp till 50 %.

Trummorna tillverkas av varierande material såsom rostfritt stål, titan eller av HD polyeten. Den automatiska anläggningen är datorstyrd och har selektiv process styrning. Den kan förses med utrustning för automatisk fyllning och tömning av trummorna. Den kan integreras med en automatisk centrifuganläggning utan manuella operationer mellan utrustningarna. Emissioner är inneslutna och evakuerade från processtankarna och transportörer genom ventilationskanaler. Ventilationssystemet med transportörkapslingen och lock på kar är del av vårt PROGA-VENT™-system. En skrubber för tvättning av frånluften är möjlig att ansluta.