varmfz

Automatisk Varmförzinkning, Typ Hänggods

Anläggningen är designad efter ett beprövat koncept som inkluderar förbehandling, torkning och varmförzinkning i en helautomatisk anläggning. Friprogrammerat datasystem kontrollerar hela processen och var rack i varje programsteg är individuellt styrd. Liksom alla förzinkningsparametrar, badtemperaturer, uppehållstider, lyfthastighet etc vilket säkerställer högsta förzinkningskvalité samt kontroll på skickttjockleken. Zinkgrytan är försedd med ett patenterat system för automatisk skumning av zinkytan. Detta innebär att gods kan behandlas i alla processteg utan manuell hantering vilket säkerställer hög och jämn kvalité. Av och pålastningsstationerna utformas efter användarens specifika behov. En integrerad buffert säkerställer en produktion utan avbrott.

Alla processkar förutom sköljkar är försedda med automatiska lock och transportörerna som flyttar godset är försedda med ventilationshuvar. Kar och transportörer är anslutna till ett effektivt ventilationssystem med skrubber. Detta system innesluter alla emissioner även vid förflyttning av rack så att de inte sprids i lokalen. Vilket innebär att personal, byggnad och maskiner inte utsätts för kemisk påverkan. Före doppning i zinken är godset fullständigt torrt och förvärmt så att sänkningen kan ske snabbt. Detta innebär samma förzinkningstid på hela detaljen och därmed samma zinktjocklek.

Emissionen från zinkbadet är också fullständigt innesluten och ventileras genom ett filter för att skydda både den inre och yttre miljön. Vibratorer med frekvensomriktare förbättrar avdroppning av zink och minimerar kostnader för efterbearbetning av detaljerna. Zinkgrytan kan vara med stål eller keramisk gryta med gas eller elektrisk uppvärmning (dock kan inte skumningssystemet användas i en keramisk gryta). Systemet har visat sig kunna möta höga krav på förzinkningskvalité och används bland annat för produktion till bilindustrin.