typ_a

Automatisk Varmförzinkning, Typ A

Anläggningen är designad för ett automatisk godsflöde genom hela varmförzinkningsprocessen inklusive förbehandling. Automatiken säkerställer högsta kvalité med jämnt och repeterbart resultat. Processkontrollen tillåter förzinkning med individuell anpassning till olika typer av gods. Centrifugen är hängande över zinkgrytan. Den är helt öppen i botten vilket innebär att zink, som centrifugeras bort, faller direkt ner i grytan. Produktionen behöver inte stoppas för rengöring av centrifugen, vilket innebär hög produktionsvolym. En keramisk varmförzinkningsgryta är ett fördelaktigt val eftersom detta medger förzinkning vid 560 ºC.

Detta ger den bästa förzinkningskvalitén på komplicerade  detaljer. En keramisk gryta har också den fördelen att den ger en lägre zinkförbrukning samt ingen behov av degelbyten. Dessutom medger en keramisk gryta ett högre innehåll av aluminium. Korgarna cirkulerar genom anläggningen utan avbrott vilket innebär att korgarna fortfarande är varma. Nytt gods förvärms därmed av den varma korgen vilket gynnar kapaciteten på zinkgrytan samt ger en bättre driftsekonomi. Korgar är tillgängliga i standard storlek med diameter 500 mm och höjden 400-500 mm samt i material rostfritt stål (SS2333, 1.4301), syrafast rostfritt stål (SS2348, 1.4404) eller Armco stål (degelstål).

Maximal godsvikt i korgen är 70 kg.