Ytbehandlingsanläggningar

Progatec AB har som mål att se till Dina kundspecifika förutsättningar och hitta en lösning på just Ditt ytbehandlingsproblem. Vi har mångårig erfarenhet av konstruktion och produktion av anläggningar för olika typer av ytbehandling.

Vår främsta inriktning är mot varmförzinkning och applikationer inom detta område, men vi erbjuder också både manuella och automatiserade lösningar passande de flesta övriga ytbehandlingsmetoder – och även till förbehandling och transportsystem för dessa.

Då arbetsförhållanden inom industrin ofta kan vara undermåliga arbetar vi aktivt för att hitta lösningar till våra anläggningar som främjar både en god arbetsmiljö och en god allmänmiljö. Vi har t.ex. utsugsanordningar på alla våra utrustningar för att säkerställa en så liten emission av skadliga gaser från anläggningen till ytbehandlingslokalen som möjligt. Detta innebär en minimerad risk för att personal, byggnad och maskiner utsätts för kemisk påverkan.

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera just Din situation.