varmz

Fakta varmförzinkning

Varmförzinkning är en helt överlägsen metod för att skydda stål från korrosion. Materialet blir underhållsfritt och får mycket lång livslängd. Varmförzinkning är relativt billigt och medför endast minimala underhållskostnader. Varmförzinkning har ett mycket brett användningsområde. De höga kraftledningsstolparna som finns överallt i vår omgivning är till exempel varmförzinkade, likaså vägräcken, byggnadskonstruktioner, teleskåp och bildelar etc. Även mindre detaljer såsom staket, galler, spikar, skruvar och muttrar varmförzinkas för att få en ökad livslängd.

Så fort det handlar om problemfritt underhåll och lång livslängd även under tuffa förhållanden, är det varmförzinkning som gäller. Processen för varmförzinkning kan mycket förenklat beskrivas som en förbehandlingsprocess och en förzinkningsprocess. Godset som skall förzinkas måste alltid förbehandlas så att ytorna är rena innan förzinkningen sker. Förbehandlingen görs genom att godset genomgår en serie olika bad bestående av avfettning för att få bort smuts och betning för att få bort oxider (rost mm.). Mellan dessa bad utförs även sköljningar i vatten.

Efter att godset förbehandlats behandlas det i ett flussbad. Efter fluss-behandling och torkning av flusskiktet doppas godset i zinksmältan. Flussen säkerställer god vidhäftning mellan godset och zinkskiktet.

I PROGATECs varmförzinkningsanläggningar sker hela denna process helt automatiskt genom ett avancerat kontroll- och styrsystem som med hjälp av transportörer tar godset genom hela förzinkningsprocessen. Klicka på de olika länkarna till vänster för att få mer information om de olika anläggningarna som Progatec utvecklar och tillverkar.