loop

Automatisk Varmförzinkning, Typ K2 Loop

K2 centrifugen är upphängd i två fjädringspunkter så att reaktionskrafter från vridmoment är självuppehållande. Fjäderupphängningen innebär att det inte uppkommer någon vibration så som det gör i stationära centrifuger med fasta rotationsaxlar. Centrifugkorgen är självcentrerande och håller rotationsaxeln centrerad i korgens gravitationscenter. Rotationen görs över zinkytan och börjar omedelbart efter att korgen lämnat zinken. Eftersom det inte finns någon kyltid för korgen innan den börjar rotera uppnås mycket bra rotationskvalitet, även vid normala galvaniseringstemperaturer (460°C or 860°F).

Automatisk spinngalvanisering uppnås i ett slingarrangemang med två till sex rotationsenheter, från lastningsstationen till förzinkningen och sedan till tömning och omlastning. Korgarna kyls bara ned delvis medan de återvänder till lastningsstationen, vilket leder till energibesparingar eller ökad kapacitet hos befintlig kittel. Slingkonstruktionen möjliggör hög produktivitet. Hela processen är datorstyrd och immersionshastigheten och tiden för varje individuell enhet är kontrollerad, något som säkerställer högsta kvalitet hos förzinkningen med noggrann kontroll av vikt på täckytorna.
Korgar av olika konstruktion finns att få, beroende på applikationen. Korgarna lastas från ovansidan och töms genom botten genom att det yttre höljet lyfts upp. Komponenterna faller då automatiskt ned i en vattenkylningstank. Korgar finns i standardstorlek med diameter 700 och höjd 600 mm. För små serier finns det möjlighet att justera centrifugerna till en eller två raka linjer. Centrifugen kan också utrustas med andra sorters fixturer, konstruerade för specialkomponenter, så som gängstänger etc. Korgarna tillverkas i rostfritt stål AISI 316L eller 312L, samt Armco-stål (kittelstål). Maximal last i korgarna är 170 kg. Kapacitet hos denna typ av maskin är från 500 kg/tim upp till 3000 kg/tim beroende på antal centrifuger och vilken typ av komponenter som omfattas.