robot

Automatisk Varmförzinkning, Typ K2 Robot

En ny modell av K2 centrifugen utvecklades och introducerades i ett centrifugsystem hos Dokka Fasteners i Norge (Würth-gruppen). Genom att använda de kända fördelarna hos K2 centrifugen, såsom centrifugering ovanför zinkytan och att låta obalanserade korgar självcentrera till gravitationscentrum, skapades möjligheten att använda specialdesignade fixturer. Uppgiften var att galvanisera tunga bultar, vägande från 4 kg upp till 25 kg, med krav på robothantering av godset. Speciella fixturer skapades för bultarna och genom att introducera en ny låsanordning kunde fixturerna separeras från centrifugens drivenheter vilket gav möjlighet att även hantera dessa med robotar.

K2 centrifugen användes också i fluss-stationerna, eftersom flussen skulle separeras från förbehandlingsanläggningen. Istället för att varmtorka, används K2 centrifugen till att rotationstorka bultfixturerna. Rotationstorkning gör att man undviker zinkstänk och minskar även mängden upplöst järn på bultarna, på grund av kort tid i den våta flussen. Detta leder även till mindre dross och är därför en mycket energieffektiv variant när man saknar torkanläggning.
Galvaniseringsanläggningen består av dubbla stationer för flussbehandling med inbyggd K2 centrifug. Över zinken finns två flyttbara K2 centrifuger och en dubbel kylstation där hela fixturen doppas och rotationstorkas innan den lastas av.

I detta fall rör det förzinkade höghållfasta bultar. Eftersom vanliga förbehandlingar med syra kan orsaka väteförsprödning när man galvaniserar höghållfasta skruvar, beslutades det att använda förbehandling genom blästring i en specialkonstruerad blästringsenhet. De faktiska fixturerna hanteras av två större robotar i galvaniseringanläggningen. Robotarna utför även skumning av zinkytan och insamling/avlägsnande av aska. Hanteringen av bultarna genom förbehandlingen, fixturer och inspektion görs med totalt 8 robotar. Detta koncept använder vi även för vanligt centrifuggods som kommer från vanliga förbehandlingar i tunnor. En robot hanterar fluss-stationen med en K2 centrifug och två galvaniseringsstationer med ytterligare två K2 centrifuger, och sedan en avlastningsstation i en kyltank.