designkonstruktion

Design och konstruktion

PROGATEC ritar och konstruerar i 3D. Det är en stor fördel då man får en bättre överblick på maskiner innan man startat tillverkningen. Man kan göra hållfasthetsberäkningar direkt i programmet. Plåtar kan automatiskt bredas ut och exporteras för tillverkning (sheet metal). Det är lätt att visa hur maskiner ska se ut med hjälp av genererade bilder som liknar verkligheten utan att behöva lägga ner många timmar.