El och automation

PROGATEC har egen konstruktion och tillverkning av elskåp. Tillverkning sker i egna lokaler för att få 100% kontroll under tillverkningen. Noggrann kontroll och testning utförs och dokumenteras med testprotokoll för leverans av elskåpen. Detta säkerställer en felfri funktion med hög tillförlitlighet.