elskap

Elskåpstillverkning

PROGATEC har en egen elverkstad för tillverkning av små och stora elskåp. Eftersom vi levererar till många delar i världen har vi en god kunskap om vilka regler som gäller i andra länder.

Vi tillverkar både enskilda elskåp och elskåp till serietillverkning. Eftersom vi har vattenskärning kan vi både skära skåpsdörrar samt montageplåtar med stor noggrannhet. Det gör att det alltid blir snyggt med stor precision vilket är svårt och tidsödande vid manuell håltagning. PROGATEC är noga med att testa och dokumentera tillverkade skåp innan de lämnar verkstaden.