utbildning

Utbildning

PROGATEC utbildar kundens personal parallellt med idriftsättning av anläggningen. I flertalet anläggningsleveranser utbildas också kundens egen underhållspersonal genom att de medverkar under installationen. Härigenom vinns djupare inblick i anläggningens mekaniska och elektriska funktioner. Något som ytterligare borgar för en problemfri drift.