pram

Aluminiumpråm

Progatec har en konstruerat och tillverkat en egen aluminiumpråm med mycket goda egenskaper.
En utmärkt farkost för transport av främst människor, men även mindre fordon.