programmering

PLC och HMI Programmering

Programmering av styrsystem görs av PROGATEC’s personal. Alla våra maskiner ansluts till Internet så vi kan supporta dessa oberoende av var de installeras i världen. PROGATEC kan oftast felsöka eller göra justeringar på maskiner utan att behöva besöka kunden. Denna service innebär korta driftstopp samt att enkel utbildning av underhållspersonal kan göras på distans.