procon

Procon

PROCON är ett avancerat styrprogram för ytbehandlingsanläggningar.

Det är ett helt friprogrammerbart styrprogram som gör att kunden kan blanda både olika gods och olika processer som finns i samma anläggning.

Fördelar med PROCON:

 • PROCON är ett Windows baserat styrsystem
 • Alla typer av anläggningar använder samma PROCON program
 • Nya program versioner är bakåtkompatibla
 • PROCON är ett uppsättningsbart öppet styrsystem till vilket olika typer av hårdvara för styrning och övervakning kopplas
 • Flera PROCON datorer (In/Ut matningsterminaler, rapport eller kontroll datorer) kan kopplas samman för utbyte av information på nätverket
 • PROCON PC:n får omgivningsstatus och ger order till anläggningens styrsystems PLC som utför och kvitterar styrorder
 • Process gången för olika artiklar/detaljer definieras fritt i olika unika recept
 • Recept och statistik finns lagrade i en databas
 • PROCON innehåller ett stort antal avancerade funktioner
 • PROCON kan köras i simuleringsläge utan PLC-system anslutet
 • PROCON hanterar dynamiskt ändring av språk
 • PROCON medger blandning och optimerad buffertering med bibehållen hög produktivitet