nivareglering

Nivåregleringssystem

PROGATECs egentillverkade nivågivare i titan som är helt ingjutna för att förhindra korrosion etc. Tekniken bygger på att man mäter resistansen mellan de olika nivåspröten vilken innebär att det inte finns några rörliga delar.

Tillsammans med ett väl beprövat nivårelä kan vi erbjuda ett mycket pålitligt nivåregleringssystem.
Används även för förregling av värmare för att undvika brand vid tex låg nivå i ett plastkar.