lock

Lock

Förbehandlingskar med automatiska lock förhindrar emission av korrosiva eller farliga ångor. Ventilation under locken evakuerar ångor så att de inte kommer ut i lokalen. Utsug vid källan är mycket effektivare än att ventilera hela byggnaden. Sytemet skyddar även byggnad och utrustning och ger möjlighet till fullständig tillgänglighet till all utrustning utan att behöva använda personlig skyddsutrustning. Locken är utformade så att lyftoket med gods befinner sig under de stängda locken. Det öppnas automatiskt för lyft och sänkning av oken. Kombinerat med PROGATEC´s unika transportör med ventilationshuv avgår inga emissioner från kar eller när godset transporteras genom förbehandlingsprocessen. (Se Automatisk anläggning för hänggods )