Separatorer

PROGATEC kan erbjuda lamellseparatorer till ytbehandlingsindustrin.

  • Separation och förtjockning inom den kemiska processindustrin
  • Avloppsvatten från ytbehandlingsindustrin
  • Vatten från våtskrubber för rengöring av rökgaser
  • Biologiska förbehandlingsprocesser

Kapaciteten på de roterande lamellseparatorerna bestäms av hur stor den totala sedimenteringen är och på den projekterade ytans belastning. Ytbelastningen anges i flöde per kvadratmeter och sedimenteringen i projekterad yta per timme i drift. Ytbehandlingsutrustningen avgörs av sedimenteringens egenskaper i frågan och är normalt inom intervallet 0.5-2.5m³/m².h. Inflödet och utflödets mängd är viktiga sekundära parametrar. Storleken på förbehandlingsutrustningen bestäms av badvolymen och ytbelastningen.