flussing

Automatisk Flussning, Typ K2

PROGATEC har utvecklat ett eget system för flussning av smågods innan varmförzinkning som heter PROGAFLUX. Systemet bygger på följande:

  • Godset doseras i en centrifugkorg efter förbehandling
  • En första centrifugering sker innan flussning för att bli av med tex sköljvatten från förbehandlingen och inte späda ut flussen. Tex spik kan innehålla mycket vatten kapillärt
  • Korgen doppas i flussen som är ca 60 grader
  • Direkt efter flussning centrifugeras korgen över badet så överskottet återgår till badet
  • Godset töms ut på tex en vibratorränna

Fördelar med PROGAFLUX:

  • Gods som innehåller mycket vatten från förbehandlingen spär inte ut flussen
  • Vid centrifugering återgår överskotts flussen till badet
  • Godset blir torrt så man direkt kan varmförzinka det utan tork